България и Световната Организация по Туризъм

Още през 1976 България става член на Световната организация по туризъм. Това дълновидно решение на тогавашната власт помага на държавата ни да координара действията си, насочени към туризма със Европейската регионална комисия, да получи достъп до различни изследвания и образователни програми както и да си сътрудичи с останалите страни-членки, по разчини проекти в сферата на туризма. От самото начало СОТ се ангажира да „подпомага за провеждането на държавна политика за устойчиво развитие на туризма, за следване на световните тенденции за развитие на туризма и представяне на България като атрактивна целогодишна туристическа дестинация.” От 2009 до сега ние сме член на Изпълнителния съвет, към СОТ, който е най – вишият управленски орган на организацията. Той отговаря за работата на организацията, изготвянето на основните документи, разпределението и реализацията на нейния бюджет. Състои се от 31 члена, избрани от Генералната асамблея в съотношение едно на всеки пет пълноправни члена.  Освен това, като член на изпълнителният съвет,  държавата ни има достъп до актуална иформация свързана с текущите събития организирани от СОТ във всички краища на света.

            За да се създаде и развива устойчив туризъм в България, би следвало държавата ни да се ангажира с конкретни действия. Тук следва да отбележим един любопитен факт – неоспоримо България остава един от най – ативните членове на СОТ. Ето част от конкретният принос на родината ни към Светоното развитие на туризма:

  • През 1985 г. България е била домакин на 6-та сесия на Генералната асамблея. Запрезидент на сесията е избран Лъчезар Аврамов, а по време на проявата са били приети Хартата за правата в туризма и Туристическият кодекс.
  • В годините 1982-1985 и 2003-2007 2009-2013 2013 към момента Република България е член на Изпълнителния съвет.
  • В периода 13-14 юни 2005 г. в к.к. Слънчев бряг се състоя 75-та сесия на Изпълнителния съвет на СОТ.
  • През ноември 2007 г. Република България бе избрана за заместник–председател на Регионална Комисия Европа за периода 2007-2009 г. и за член на Комитета по бюджет и финанси за периода 2007-2011 г.
  • През ноември 2007 г. г-н Станислав Новаков е избран за член и заместник-председател на Програмния Комитет на СОТ за периода от 2007-2009 г. и като физическолице (член) от 2009-2011 г.
  • През 2014 година проф. Талеб Рифай генерален секретар на СОТ към днешна дата бива избран за „Доктор Хонорис Кауза” на УНСС
  • През пролетта на 2010 г. България е домакин на 51-та среща на Комисия Европа.
  • През 2016 България е домакин на международния конгрес Международен конгрес на световните цивилизации и модерния туризъм, в чиято организация и провежане се включи и екипа на ИРУТ.
  • От януари 2017 цар Симеон Втори е избран за специален посланик на „Годината на устойчивият туризъм за развитие”

  

През 1999 България е сред страните участници на Генералната Асамблея на СОТ в Сантияго, Чили, където заедно с останалите страни приемаме  Световният етичен кодекс на туризма. Целта на този документ е  „насърчаване на отговорен, устойчив и универсално достъпен туризъм в рамките на правото на всеки човек да използва свободното си време за свободни занимания или пътувания с уважение към избора на обществото на всички народи”.  Освен това всяка държава е свободна да въведе свои стратегии, норми, стандартизациони документи и наредби, конретизиращи изпълнението на Светоният етичен кодекс на туризма. Във Франция например съществуват десетки разчлини  национални стандарти за устойчивост в туризма. Такива са: Националната харта по туризъм, както и 30те стандарта за отговорен туризъм приети от представители на бизнеса, неправителствиените организации, градове и региони.  В нашето отечество това още не е направено, но е редно да отбележим, че такава инциатива не може и не трябва да се очаква да дойде от Министерство на туризма. При въвеждането на всеки  стандарт, неправителствените организации, бизнеса и потребителите  имат водеща роля.  Тяхното използване и критерии остават полемичен въпрос. Според някой от експертите на Инситута за разитие и устойчивост на туризма стандартите включват отворени критерий с цел да бъдат приети от повече институции. Според други, голяма част от приетото по силата на един стандарт остава на хартия и нито клиенитите, нито предоставящите услугата се интересуват от тях на практика.  Във всеки случай намираме въпроса за интересен, и за това той ще е обект на бъдещи проучвания и публикации на института.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *