Консултантски услуги – ИРУТ

Експертите към Институт за Развитие и устойчивост на туризма (ИРУТ България) са готови да Ви помогнат в управлението на вашият хотел.

 

Ние Ви предлагаме : одит на хотели и рестотанти, качествени управленски съвети, икономическа точност и методи, които ще позволят на вашата дейност да се развие.

 • ИРУТ Българя предоставя инструменти за оперативно управление. Ние бихме могли да ви покажем как най – добрите хотели в света организират своите Продажби, Маркетинг, Финанси и счетоводна отчетност.
 • ИРУТ България предоставя на всеки клиент редица уникални процедури и стандарти за работа.
 • Нашите специалисти ще Ви изготвят кратка диагностика или продължителна програма за финансова стабилност.
 • Нашият екип подпомага редица крупни инвеститори и холдинги да увеличат рентабилстостта от хотелиерската и ресторантьорската си собственост.

 

 

Как работим ?

 • Предоставяйки услуги надминаващи очакванията, чрез експертни становища, естесвен подход към всеки клиен, внимание, ефикасност и дискретност.
 • Окуражавайки всеки екип да поема отговорниост, да работи позитивно справяйки се с проблеми от различно естество, развивайки се продължително и динамично.
 • Въвеждайки персонализирани иновации подходящи за вашият хотел, водейки до глобални промени в методиката на работа.
 • Предоставяйки на всеки хотел, уникален имидж, дух, процеси на работа, с цел всяка нощувка да се превърне в преживяване за всеки ваш клиент.
 • Точност, уповавайки се на световните стандарти и етика, спазвайки установеното законодателство и вътрешно фирмените правилници интегрален поглед към всеки процес.

 

Видове услуги :

  • Изчисляване на наличности и операции
  • Доклади върху управлението и вътрешният контрол
  • Подобряване на човешките ресурси, чрез обучителни програми, пре-квалифициране, и назначаване на нови служители
  • Управление и увеличение на продажбите
  • Изготвяне на комуникационна стратегия (сайт, видео, брошури, банери, рекламни табла и др)
  • Съвети и методика на управлението в хотелиерството
  • Преориентация и откриване на нови пазари
  • Развитие на чуждестранният пазар
  • Планиране на разходите и инвестиране
  • Текущо подобряване на материално – техническата база
  • Инженеринг и проектиране на управлението

 

Свържете се с нас : Контакт                                                               Нашият Екип