Института за Развитие и Устойчивост на Туризма е френско – българска неправителствена организация, работеща в сферата на отговорният туризъм и устойчивото развитие. 

МИСИЯ

Развитието на алтернативните форми на туризъм и създаването на туристически продукти с висока добавена стойност.

Този тип дейност поставя контактите между туристите и местното население, в центъра на туристическите изживявания. Освен това, той допринася за запазването на околната среда, борбата с бедността, съхранението на традициите и занаятите. Всичко това подпомага устойчивото развитието на регионите.

 

Нашият екип включва млади френски и български специалисти в сферата на туризма и управлението на проекти.

 

Разработвайки микро проекти на територията на България, ние се борим за ново поколение туризъм, алтернатива на масовият. 

Всичко това е само част от ценностите на нашата организация. Ако ги споделяте и желаете да действате в тази насока, не се притеснявайте да се свържете с нас. Ние вярваме, че обмяната на знания и опит, партньорството и диагло са ключови за устойчивото развитие и солидарността !

Проблемите пред туристическата индустрия са много, решението е в ръцете на всички нас.