Многобройни са определенията за алтернативен туризъм. Почти е невъзможно различните организации работещи в сферата да достигнат до консенсус, относно дефинирането на понятието.

Морфологичният анализ ни води към две латински понятия : alter, което се превежда на български като, друг, различен, и tour т.е обиколка, посещение. Изхождайки от това можем да кажем, че алтернативният туризъм се свързва със „Всяка форма на пътувания, посещения, ваканциии и отдих представляващи алтернатива на масовият туризъм“

В това широко определение бихме могли да включим много и различни форми, поставящи връзките между хората в основата на туристическата дейност. Можем да споменем : устойчив (отговорен) туризъм, еко-посещения, селски туризъм, социални и солидарни ваканционни преживявания, преоткриване на култури, пътувания с цел исторически възстановки.

В духа на международната година на устойчивият туризъм за развитие, екипа на ИРУТ ще публикува периодично статии, свъзани с всички форми на алтернативни преживявания. Според автора, те биха могли да се отнасят и до групови посещения, при положение, че не говорим за повече от 18 души, споделящи сходни интереси.

Важна роля за изграждане, практикуване и отвърждаване на алтернативен туризъм имат, международните организации, държавните институции, и начина по който определят политиките си в сферата.

Тенденциите показват, че все повече граждани, решават да придадат смисъл на своите пътувания. Според междунарната статискита, 80% от всички пътувания се осъществяват по индивидуален начин. Ето защо пътуващите блогъри, неформалните групи и гражданските организации, играят важна роля за развитието на отговорният туризъм. Въпреки, че в България алтернативният туризъм остава слабо познат, можем да се похвалим, с наличието на НСРУТ, магистърска програма по международен алтернативен туризъм а също така и Българска асоциация по алтернативен туризъм.